Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,


σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 η έκδοση σχολικής κάρτας για COVID – 19 θα γίνεται μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr  και όχι  την πλατφόρμα self-testing.gov.gr , η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).
Η δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr  θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα (πριν την Τρίτη και την Παρασκευή) για τους μαθητές που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο.
Για τους μαθητές που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η δήλωση γίνεται μία φορά.
Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου.