Αποχώρηση μαθητών

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Θα  θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η αποχώρηση των μαθητών θα  πραγματοποιείται ως εξής: 

Από  την οδό  Α. Γούδα τα τμήματα:  Α1 , Δ1,  Στ1, Ε2   Δ2
Από  την οδό  Β. Ηπείρου  τα τμήματα  :  Α2 , Β, Γ, Ε1, Στ2   

Τα αδέρφια θα αποχωρούν από την  έξοδο  που αποχωρεί  το μικρότερο σε ηλικία παιδί.                   

Σας παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την έγκαιρη παραλαβή των παιδιών σας.

                                                     Από τη διεύθυνση