Διαγωνισμός ανακύκλωσης μπαταριών για το σχολικό έτος 2021-2022

Η ανακύκλωση και γενικότερα η προστασία του περιβάλλοντος είναι θέμα παιδείας και κουλτούρας. Αποφασίσαμε λοιπόν να γίνουμε «Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί» λαμβάνοντας μέρος στη δράση ευαισθητοποίησης απέναντι στην ανακύκλωση των μπαταριών.

Σκοπός του προγράμματος είναι να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους κινητοποιήσουμε με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο, ώστε να κατανοήσουν την σημασία της χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης μπαταριών, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την περιβαλλοντική συνείδηση της σχολικής κοινότητας και την ευαισθητοποίησή της στην ανακύκλωση. Μέσα από ενέργειες οι μαθητές θα ενημερωθούν για τη διαδικασία και τα οφέλη της ανακύκλωσης μπαταριών και το όφελος που συνεπάγεται για το Περιβάλλον, την Δημόσια Υγεία, την Κλιματική Αλλαγή καθώς και την συσχέτιση με την Κυκλική Οικονομία.

Στη δράση αυτή μπορεί να συμμετέχει όλη η οικογένεια, συγκεντρώνοντας σε ειδικό σημείο στο σπίτι όλες τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, προτού αυτές καταλήξουν στον Κάδο ΑΦΗΣ του σχολείου.

Χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων σας! Ελάτε στο παιχνίδι μας!