Εγγραφές στην Α´ τάξη

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών του φοιτούν για πρώτη φορά στην Α ´ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022 και ώρες 09:00 – 12:00.

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Α´ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση εγγραφής την οποία θα παραλάβετε από το σχολείο ή μπορείτε να την εκτυπώσετε πατώντας εδώ.
  • Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο.
  • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας τους μαθητή (λογαριασμός ρεύματος, τηλεφωνίας, συμβόλαιο ενοικίασης).
  • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ. Μ.) το οποίο θα παραλάβετε από το σχολείο ή μπορείτε να το εκτυπώσετε πατώντας εδώ.
  • Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  • Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.
    (Σύμφωνα με την Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016 εγκύκλιο αναζητείται από τη Σχολική μονάδα).

Εγγραφές στο ολοήμερο πρόγραμμα:

  • Οι μαθητές/τριες του Σχολείου μας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα πρέπει να εγγραφούν κατόπιν σχετικής αίτησης – δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτηση πατώντας εδώ.