Επικοινωνία

Επικοινωνία | Πόσο ξεκάθαρα επικοινωνείτε το επαγγελματικό σας αντικείμενο;

Τηλέφωνο: 2651070170

Email: mail@16dim-ioann.ioa.sch.gr

Διευθυνση: Β. Ηπείρου 22, Ιωάννινα, 45333, Ιωάννινα