Κανονισμός Λειτουργίας

Για να δείτε τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου μας πατήστε στον παρακάτω υπερσύνδεσμο