Μαθητικοί Διαγωνισμοί

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’ και Στ’ τάξης συμμετείχαν στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό Φυσικής Αριστοτέλης που διοργανώθηκε από το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επίσης, στον 16ο διαγωνισμό Παιχνίδι και Μαθηματικά της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές μας που συμμετείχαν Καλά Αποτελέσματα!