Τα Δικαιώματα του Παιδιού

Γιορτάστηκε στο σχολείο μας η παγκόσμια μέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού η οποία  γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου, με αφορμή την επέτειο υιοθέτησης από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.   Υλοποιώντας σχετικές δραστηριότητες, οι μαθητές ενημερώθηκαν για τα δικαιώματά τους   τα οποία εμείς οι μεγάλοι οφείλουμε να τους παρέχουμε ώστε όλα τα παιδιά να μπορούν να χαμογελούν !