Τριήμερο ταξίδι στα Ιωάννινα

Το Πρόγραμμα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων με τίτλο « Τριήμερο ταξίδι στα Ιωάννινα» εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων». Βασίστηκε στο πρόγραμμα του ΙΕΠ, «Ελλάδα μου η χώρα μου».  Έγιναν αλλαγές τόσο στο αρχικό στάδιο προκειμένου να προσαρμοστεί στις ανάγκες και δεξιότητες της τάξης, όσο και στην πορεία, προκειμένου να ολοκληρωθεί. Αφορμή για την επιλογή του θέματος υπήρξε το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα το πρώτο κεφάλαιο, Ελλάδα η χώρα μας. Το θέμα, όπως φάνηκε, άρεσε στους μαθητές γιατί είχε σχέση με τις ανάγκες τους και τα ενδιαφέροντά τους. Μέσα από τις διαφάνειες που ακολουθούν φαίνεται η πορεία του προγράμματος.

Παρακάτω παρακολουθήστε το video που δημιουργήσαμε