Διαγωνισμός ανακύκλωσης μπαταριών για το σχολικό έτος 2021-2022

Η ανακύκλωση και γενικότερα η προστασία του περιβάλλοντος είναι θέμα παιδείας και κουλτούρας. Αποφασίσαμε λοιπόν να γίνουμε «Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί» λαμβάνοντας μέρος στη δράση ευαισθητοποίησης απέναντι στην ανακύκλωση των μπαταριών. Σκοπός του προγράμματος είναι να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους κινητοποιήσουμε με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο, ώστε να κατανοήσουν την σημασία της χωριστής […]

Continue reading