Εγγραφές στην Α´ τάξη

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών του φοιτούν για πρώτη φορά στην Α ´ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022 και ώρες 09:00 – 12:00. Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Α´ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016. Δικαιολογητικά εγγραφής: Αίτηση – […]

Continue reading